STRAIPSNIAI > PARAMA IR VERSLAS > Jau laukiama biodujų gamintojų paraiškų

Jau laukiama biodujų gamintojų paraiškų

LŽŪKT informacijaNacionalinė mokėjimo agentūra


2017-09-06

 

Iki spalio 31 d. bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“. Atkreipiame dėmesį, jog patikslinta šiam paraiškų rinkimo etapui skirta paramos lėšų suma – ji sudaro 3 411 890 Eur.

Planuojančius užsiimti biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamyba ir suspaudimu, šilumos ir elektros energijos gamyba biodujų gamybos įrenginiuose, degazuotojo substrato gamyba kviečiame kreiptis į arčiausiai esantį Lietuvos žemės rajono biurą. Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai išsamiai susipažins su priemonės paramos teikimo schema, taisyklėse numatytais tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, įsipareigojimais, kuriuos turėsite vykdyti gavę paramą, užpildys paramos paraišką. Sėkmingai gavus paramą, atliks visus administravimo darbus.

Web-teksto

Pagal veiklą parama bus teikiama pareiškėjams, planuojantiems užsiimti biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamyba ir suspaudimu, šilumos ir elektros energijos gamyba biodujų gamybos įrenginiuose, degazuotojo substrato gamyba. Didžiausia paramos suma vienam projektui ir vienam paramos gavėjui per visą 2014–2020 metų laikotarpį  negalės viršyti 1 600 000 Eur.

Pareiškėjai – ūkininkai ir mažos arba labai mažos įmonės

Paramos pagal veiklą gali prašyti ūkininkai bei veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos arba mažos įmonės. Pretenduojantys į paramą pareiškėjai turi būti nustatyta tvarka įregistravę valdą bei ne mažiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo užsiimantys gyvulininkyste ir (arba) paukštininkyste (išskyrus naujai įsteigtas labai mažas arba mažas įmones) ir ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos pajamų turi būti gavę iš šių veiklų ir (arba) sudarę ilgalaikes ne trumpesnes kaip 10 metų trukmės nuo paraiškos pateikimo dienos sutartis dėl gyvulių ar paukščių mėšlo ir (arba) kitų biologiškai skaidžių atliekų tiekimo.

Mažos įmonės, teikdamos paraiškas, privalo įsipareigoti, jog savo statusą išlaikys iki kontrolės laikotarpio pabaigos, tuo tarpu labai mažos įmonės gali tapti mažomis, o pasiektą įmonės statusą taip pat turės išlaikyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos.

Atrankos kriterijai

Pareiškėjų, ketinančių gauti paramą biodujoms gaminti, projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmetamos. Jei bendra visose paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.

Pateikiame atrankos kriterijus ir balus, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:

1. Perdirbamo mėšlo kiekis:
1.1. iki 10 000 tonų per metus mėšlo imtinai – suteikiama 20 balų;
1.2. daugiau kaip 10 000 tonų per metus mėšlo – suteikiama 30 balų.

2. Mėšlo tiekėjų skaičius:
2.1. nuo 3 iki 5 tiekėjų imtinai – suteikiama 20 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo);
2.2. daugiau kaip 5 tiekėjai – suteikiama 30 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo).

3. Biodujų gamybos žaliavų struktūroje kitų biologiškai skaidžių atliekų dalis:
3.1. nuo 5 iki 10 proc. imtinai – suteikiama 15 balų;
3.2. daugiau kaip 10 proc. – suteikiama 20 balų.

4. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
4.1. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo nuo 5 iki 10 procentinių punktų imtinai, – suteikiama 15 balų;
4.2. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo daugiau kaip 10 procentinių punktų imtinai, – suteikiama 20 balų.

Naudinga informacija:

iki 10 000 tonų per metus mėšlo imtinai – suteikiama 20 balų;

daugiau kaip 10 000 tonų per metus mėšlo – suteikiama 30 balų.

 

Mėšlo tiekėjų skaičius:

nuo 3 iki 5 tiekėjų imtinai – suteikiama 20 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo);

daugiau kaip 5 tiekėjai – suteikiama 30 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo).

 

Biodujų gamybos žaliavų struktūroje kitų biologiškai skaidžių atliekų dalis:

nuo 5 iki 10 proc. imtinai – suteikiama 15 balų;

daugiau kaip 10 proc. – suteikiama 20 balų.

 

Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:

kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo nuo 5 iki 10 procentinių punktų imtinai, – suteikiama 15 balų;

kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo daugiau kaip 10 procentinių punktų imtinai, – suteikiama 20 balų.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Išmanusis ūkininkavimas – kryptis į ateitį
Agrovizija 2017 – inovacijų forumas

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


230

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/

testKitokia

mobili laboratorija

pasaru-tyrimo-baneris

integruota augalu apsauga

nuotoliniai mokymai

zemes ukis

Ukininko-patarejas

miskininkystes-baneris

LAS

MU-230x230

IVYKUSIU MOKYMU MEDZIAGA_1

es paramos

artoju-baneris

manto-baneris

 

baneris

kitoks

LMGAGA-230x

baneris_1

mokymu misku baneris

ikmis

egeba

 

PARAMA MISKAMS IVEISTI

BANERIS-MODERNIZAVIMO-MAZIUKAS

baneris

METU UKIS_1


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos