STRAIPSNIAI > APSKAITA IR MOKESČIAI > Leidžiami atskaitymai kritus gyvuliams, žuvus pasėliams, parduodant netinkamą girdyti pieną

Leidžiami atskaitymai kritus gyvuliams, žuvus pasėliams, parduodant netinkamą girdyti pieną

Milda Valentienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Alytaus r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2014-05-13

 

Leidžiamais atskaitymais laikomos su faktiškai gautomis arba uždirbtomis individualios veiklos pajamomis susijusios įprastinės ir išlaidos, būtinos žemės ūkio veiklai vykdyti: patirtos įsigyjant sėklas, sodmenis, pašarus, trąšas, augalų ir gyvūnų apsaugos priemones, degalus ir tepalus, atsargines dalis, statybines ir remonto medžiagas, elektrą, vandenį, dujas, ilgalaikį turtą, kuris priskiriamas žemės ūkio veiklai, nusidėvėjimo sąnaudos, turto remonto sąnaudos, žemės mokesčio ir nuomos sąnaudos, turto draudimo sąnaudos, palūkanų, įrankių įsigijimo, darbo užmokesčio išlaidos, privalomojo socialinio, sveikatos draudimo įmokos, privalomos rinkliavos, mokesčiai ir kitos su individualia žemės ūkio veikla susijusios išlaidos.

Gyvulių kritimas

Pagal GPMĮ 18 straipsnio 1 dalies nuostatas dėl ligų, traumų ar apsigimimų kritusių penimų auginimui ar reprodukcijai laikomų gyvūnų vertė gali būti priskiriama leidžiamiems atskaitymams, kaip gyvūnų auginimo, reprodukcijos ar kitų žemės ūkio produkcijos gamybos procesų išlaidos, būtinos gyventojo pajamoms uždirbti. Tokių išlaidų pripažinimui prie apskaitos dokumentų, kuriais yra pagrįsti šie gyvūnų kritimai, turi būti veterinarijos gydytojų pasirašyti aktai ir nurodyti susirgimai, kurie galėjo būti gyvūno mirties priežastimi.

Nuostoliai, patirti gyvūnams kritus dėl virusinių arba užkrečiamų ligų, priskiriami leidžiamiems atskaitymams tuo atveju, jeigu ūkininkas turi dokumentus, patvirtinančius virusinės ar užkrečiamos ligos protrūkio faktą.

Jeigu gyvūnai yra apdrausti ir, įvykus draudžiamajam įvykiui, gaunama draudimo išmoka, kuri pagal PM įstatymo 12 str. 2 dalies nuostatas laikoma neapmokestinamosiomis pajamomis, leidžiamais atskaitymais bus pripažįstama tik draudimo išmoką viršijanti kritusių gyvūnų vertė (auginimo išlaidos).

Pavyzdys. Ūkis augina 100 penimų gyvūnų. Per mokestinius metus 10 gyvūnų krenta dėl ligų ir traumų. Ūkis turi veterinarijos gydytojo pasirašytus dokumentus, kuriose nurodytos gyvūnų kritimo priežastys. Kritusių gyvūnų vertė – 15 000,00 Lt. Ūkis iš draudimo įmonės už kritusius gyvūnus gavo 10 000,00 Lt draudimo išmoką. Pagal PM įstatymo nuostatas ūkis leidžiamiems atskaitymams gali priskirti 5 000,00 Lt. Likusi kritusių gyvūnų vertė – 10 000,00 Lt, turi būti priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms (PM įstatymo 12 str. 2 dalies nuostata).

Netinkamas parduoti ir girdyti pienas

Pagal PM įstatymo nuostatas gyvulinės kilmės žemės ūkio produkcija, kuri netinkama realizuoti dėl gyvūnų ligos ar taikomo gydymo arba kurios realizavimas apribotas teisės aktų, savikaina priskiriama leidžiamiems atskaitymams (PM įstatymo 17 str. 1 d. nuostatos).Tokioms sąnaudoms pripažinti reikia turėti veterinarijos gydytojo pasirašytus aktus ir nurodyti ligas, galėjusias turėti įtakos pagamintos produkcijos kokybei.

Pavyzdys. Per mokestinius metus ūkis primelžia vieną toną somatinio pieno.Yra veterinarijos gydytojo pasirašyti dokumentai ir nurodytos ligos, galėjusios daryti įtaką pieno kokybei. Viso netinkamo realizuoti pieno vertė priskiriama leidžiamiems atskaitymams.

Pasėlių žūtis

Pagal GPMĮ 18 str. 1 d. gyventojų, kurie verčiasi augalininkyste, nuostoliai, patirti dėl gamtos jėgos (sausros, liūčių, vėjo, krušos, šalnų ir. kt.) žuvus pasėliams, priskiriami leidžiamiems atskaitymams, jeigu yra gyventojo surašyti laisvos formos aktai, patvirtinantys gamtos jėgos sukeltų stichijų faktą ir įvertintas padarytos žalos dydis. Tačiau jeigu pasėliai yra drausti ir įvykus draudiminiam įvykiui yra gauta draudiminė išmoka, kuri pagal GPMĮ 17 str. 1d. 7 punktą yra laikoma neapmokestinamomis pajamomis, tai leidžiamais atskaitymais bus pripažįstama tik draudiminę išmoką viršijanti žuvusių pasėlių vertė (auginimo išlaidos).

Pavyzdys. Ūkis turi 100 ha pasėlių. Dėl krušos patyrė nuostolių ir tai įvertino, surašė patirtų nuostolių aktą, vertė – 10 000,00 Lt. Draudimo įmonė už apdraustus pasėlius ūkiui išmokėjo 8 000,00 Lt draudimo išmoką. Pagal PM įstatymo nuostatas ūkis leidžiamiems atskaitymams gali priskirti 2 000,00 Lt patirtų nuostolių. Likusi prarastų pasėlių vertė – 8 000,00 Lt, turi būti priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms.(PM įst.12 str. 2 d. nuostata).

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Ką turėtų žinoti ūkininkai, patys deklaruojantys pajamas?
PVM mokėtojų dėmesiui – pokyčiai ūkio apskaitoje!

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


230

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/

testKitokia

mobili laboratorija

pasaru-tyrimo-baneris

integruota augalu apsauga

nuotoliniai mokymai

PARAMA MISKAMS IVEISTI

zemes ukis

Ukininko-patarejas

miskininkystes-baneris

LAS

MU-230x230

IVYKUSIU MOKYMU MEDZIAGA_1

es paramos

artoju-baneris

METU UKIS_1

manto-baneris

baneris

BANERIS-MODERNIZAVIMO-MAZIUKAS

kitoks

baneris

LMGAGA-230x

baneris_1

 

mokymu misku baneris

ikmis

egeba

 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos