STRAIPSNIAI > APSKAITA IR MOKESČIAI > Debetinių ir kreditinių sąskaitų naudojimas

Debetinių ir kreditinių sąskaitų naudojimas

Virginija Žuklytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2014-06-17

 

Visi debetiniai ir kreditiniai dokumentai turi tokią pat galią, kaip ir kiti apskaitos dokumentai. Juose įregistruotų sumų pagrindu tvarkoma mokesčio mokėtojo apskaita ir apskaičiuojami mokesčiai. Svarbu, kad šie dokumentai turėtų visus reikalaujamus rekvizitus ir būtų surašyti ant reikalaujamos formos blanko. Kreditine sąskaita faktūra yra laikomas bet koks dokumentas ar pranešimas, kuris iš dalies pakeičia arba kuriame konkrečiai ir vienareikšmiai nurodoma pirminė sąskaita faktūra.

Kreditinių PVM sąskaitų faktūrų ir debetinių dokumentų išrašymo atvejai

Kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentas) išrašoma, kai po prekių (paslaugų) tiekimo įforminimo keičiasi:

  • tiekiamų prekių ar paslaugų apmokestinamoji vertė (didinama arba mažinama) ir/arba kiekis;
  • PVM tarifas ir suma;
  • suteikiamos įvairios nuolaidos (prekybinės, apyvartos);
  • išrašymo metu pirminėje PVM sąskaitoje faktūroje padaryta aritmetinė klaida, kuri  pastebėta tik kitame mokestinį laikotarpį;
  • avanso grąžinimas (kai pagal PVM įstatymo 14 str. nuo gauto avanso atsiranda prievolė skaičiuoti PVM);
  • prekės (ar jų dalis) grąžinamos arba paslaugų (ar jų dalies) atsisakoma.

Kas išrašo kreditines ir debetines sąskaitas?

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 83 straipsnyje nustatyta, kad prieš tai minėtų pasikeitimų operacijos turi būti įforminamos, išrašant kreditinį arba debetinį dokumentą.

Kreditinį dokumentą turi išrašyti prekių tiekėjas (asmuo, kuris išrašė pradinį prekių ar paslaugų tiekimą įforminančią PVM sąskaitą faktūrą ), o debetinį – prekių pirkėjas ( jeigu jis yra PVM mokėtojas ).

Kreditinių PVM sąskaitų faktūrų ir debetinių dokumentų rekvizitai

Kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nurodomi PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje nustatyti rekvizitai ir laisva forma įrašoma, kad tai – kreditinė PVM sąskaita faktūra, nurodomi anksčiau išrašytos (tikslinamos) PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, serija, numeris ir priežastis, dėl kurios išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra. Prekių ar paslaugų pirkėjai, išrašydami debetinį dokumentą, būtinai įrašo, kad tai – debetinė PVM sąskaita faktūra.

Kreditinės PVM sąskaitos faktūros numeris ir serija turi būti sudaromi tuo pačiu principu, kaip ir PVM sąskaitos faktūros, t. y. numeris turi būti sudaromas didėjančia seka ir paremtas viena ar daugiau serijų. 

Kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje dedami minuso (-) arba pliuso (+) ženklai

Kreditinė sąskaita išrašoma, norint patikslinti anksčiau išrašytos sąskaitos duomenis, vadinasi, anksčiau išrašytos sąskaitos duomenis galima ir mažinti, ir didinti. Taigi, išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje gali būti minuso (-) arba pliuso (+) ženklai: jeigu padidėja tiekiamos prekės kaina, dedamas (+) ženklas, o jeigu sumažėja  –  (-) ženklas.

Laikotarpis, už kurį  gali būti išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra arba debetinis dokumentas

Kadangi kreditinių PVM sąskaitų faktūrų (debetinių dokumentų) išrašymo laikotarpis nenustatytas, vadinasi,  kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentas) gali būti išrašoma už bet kokį laikotarpį.

PVM įstatymo nuostatos nedraudžia PVM mokėtojui išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą už laikotarpį, patikrintą mokesčių administratoriaus. Jeigu mokestinio patikrinimo metu nustatyta, kad PVM sąskaitoje faktūroje neteisingai nurodyti duomenys (pvz., PVM tarifas), tuomet PVM mokėtojas turi teisę tokių aplinkybių pasikeitimą įforminti kreditine PVM sąskaita faktūra.

Mokestinius ginčus nagrinėjančiai institucijai priėmus sprendimą dėl mokestinio ginčo, galima išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą.

Kreditinių PVM sąskaitų faktūrų išrašymas taikant prekybinį diskontą

Tuomet, kada prekės (paslaugos) pirkėjui, įvykdžiusiam sutartyje numatytas sąlygas, yra taikomas prekybinis diskontas (sumažinama pirkėjo atsiskaitymo už jam skolon parduotas prekes/ paslaugas suma), prekės/paslaugos tiekėjas tokiam pirkėjui išrašo kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje, be kitų PVM įstatyme nustatytų rekvizitų, nurodo sumos sumažėjimą su minuso (-) ženklu.

Lizingas ir išrašomų kreditinių PVM sąskaitų faktūrų atvejai

Pagrindas lizingo bendrovei išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą atsiranda, kai dėl tam tikrų priežasčių yra nutraukiama lizingo sutartis. Todėl, jeigu dėl lizingo sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo, ji yra nutraukiama nepasibaigus jos galiojimui ir lizinguojamas turtas turi būti grąžinamas lizingo kompanijai, tai lizingo kompanija kreditinę PVM sąskaitą faktūrą išrašo, nutraukusi lizingo sutartį, neatsižvelgiant į tai, kad turtas grąžinamas ir vėliau.

Tuo atveju, jeigu lizingo sutartis, dėl tam tikrų priežasčių, nutraukiama, o lizinguojamas turtas yra negrąžinamai prarastas (pvz., pavogtas) ir negalės būti sugrąžintas lizingo kompanijai, tai lizingo kompanija tokio turto susigrąžinimui neturi išrašyti kreditinės PVM sąskaitos faktūros, o jeigu kreditinė PVM sąskaita faktūra buvo išrašyta, tai ji turi būti anuliuojama.

Išrašytų kreditinių PVM sąskaitų faktūrų (debetinių dokumentų) duomenų įtraukimas į PVM deklaraciją (FR0600 formą)

Bet kokie pasikeitimai, įforminti kreditinėmis PVM sąskaitomis faktūromis (debetiniais dokumentais), privalo būti įtraukiami į prekių (paslaugų) tiekėjo, o taip pat pirkėjo (kliento) PVM apskaitą, pateikiamą PVM deklaracijoje.

Tuomet, kai kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje (debetiniame dokumente) tikslinami duomenys, dėl kurių mažėja mokėtina į biudžetą PVM suma, tai kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje (debetiniame dokumente) nurodyti duomenys įtraukiami į to mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją (FR0600 formą), kada minėti dokumentai yra išrašyti.

Kai kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje (debetiniame dokumente) tikslinami duomenys, dėl kurių didėja mokėtina į biudžetą PVM suma, tai tokie kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje (debetiniame dokumente) nurodyti duomenys įtraukiami į to mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją, kada buvo išrašyta pirminė PVM sąskaita faktūra.

Iš PVM mokėtojų išsiregistravęs asmuo, kuriam atsiranda prievolė tikslinti aplinkybių pasikeitimus, turi išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą ir patikslinti to mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją, į kurią buvo įtraukti išrašytų pateiktų prekių (suteiktų paslaugų) PVM sąskaitų faktūrų, kurios tikslinamos, pirminiai duomenys (kadangi išsiregistravusiam iš PVM registro asmeniui kreditinės PVM sąskaitos faktūros išrašymo momentu jau nebėra prievolės teikti einamojo mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos).

Išrašyta kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentas) turi būti įtraukiama į Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrą, o gauta kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentas) – į Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrą.

Kreditinių ir debetinių sąskaitų saugojimo terminai

Kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentas) ir  anuliuota kreditinė PVM sąskaita faktūra (debetinis dokumentinis) nuo jos išrašymo dienos turi būti saugomos 10 metų.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


 VIDEONAUJIENOS

Ką turėtų žinoti ūkininkai, patys deklaruojantys pajamas?
PVM mokėtojų dėmesiui – pokyčiai ūkio apskaitoje!

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


230

http://www.jonavosgrudai.lt/lt/

testKitokia

mobili laboratorija

pasaru-tyrimo-baneris

integruota augalu apsauga

nuotoliniai mokymai

PARAMA MISKAMS IVEISTI

zemes ukis

Ukininko-patarejas

miskininkystes-baneris

LAS

MU-230x230

IVYKUSIU MOKYMU MEDZIAGA_1

es paramos

artoju-baneris

METU UKIS_1

manto-baneris

baneris

BANERIS-MODERNIZAVIMO-MAZIUKAS

kitoks

baneris

LMGAGA-230x

baneris_1

 

mokymu misku baneris

ikmis

egeba

 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos